TRÌNH TỰ THỦ TỤC HỦY SỔ ĐỎ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất là chứng thư pháp lý Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của chủ sử dụng. Tuy nhiên, không ít trường hợp Giấy chứng nhận bị cấp sai đối tượng, sai quy định. Vậy nếu đất của bạn lại bị cấp cho người khác thì cơ quan nào là cơ quan giải quyết và trình tự thủ tục ra sao? Công ty Luật Hoàng Thành sẽ tư vấn đến bạn giải quyết tranh chấp lối đi chung theo pháp luật hiện hành được thực hiện như thế nào.

1. Cơ sở pháp lý

– Luật Đất đai năm 2013;

– Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

– Luật Tố tụng hành chính năm 2015;

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

– Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

2. Căn cứ thu hồi Sổ đỏ

Theo Luật Đất đai hiện hành, một trong các căn cứ để Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp là: Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Như vậy, nếu trong quá trình cấp Giấy chứng nhận vi phạm một trong các nội dung trên thì Giấy chứng nhận sẽ bị thu hồi và hủy bỏ.

3. Trình tự, thủ tục hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP thì việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định được thực hiện như sau

– Trường hợp Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai có bản án, quyết định có hiệu lực thi hành, trong đó có kết luận về việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp thì việc thu hồi Giấy chứng nhận được thực hiện theo bản án, quyết định đó;

– Trường hợp cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp xem xét, xác định Giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định của pháp luật thì phải thông báo lại cho cơ quan thanh tra;

– Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì kiểm tra lại, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định;

– Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có trách nhiệm kiểm tra, xem xét, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Như vậy, nếu phát hiện Sổ đỏ được cấp sai đối tượng, sai trình tự, thủ tục, trái thẩm quyền thì người sử dụng đất có thể:

Phương án 1: Khởi kiện đến Tòa án nhân dân cấp tỉnh yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đương sự có quyền khởi kiện vụ án hành chính để yêu cầu hủy Sổ đỏ nếu vẫn còn thời hiệu hoặc trong trường hợp tranh chấp đất đai liên quan đến thửa đất được cấp Sổ đỏ đang được giải quyết thì đương sự vẫn có quyền yêu cầu hủy Sổ đỏ trong thời hạn theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự và sẽ được tiếp tục giải quyết thủ tục tại Luật Tố tụng hành chính hiện hành.

Phương án 2: Gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về điểm sai phạm trong quá trình cấp Giấy chứng nhận.

Gửi đến cơ quan nào phụ thuộc vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do cơ quan nào cấp. Theo quy định pháp luật hiện hành, các cơ quan đó là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở tài nguyên và môi trường. Để xác định đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, bạn xem tại trang 02 của Sổ đỏ.

Phương án 3: Gửi đơn kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan thanh tra để yêu cầu thanh tra, xem xét những điểm sai phạm trong quá trình cấp Giấy chứng nhận.

Phương án này chỉ nên thực hiện khi đã gửi đơn kiến nghị ở phương án 2 mà không được giải quyết.

Trên đây là trình tự thủ tục hủy sổ đỏ theo pháp luật hiện hành. Để được hỗ trợ tư vấn chi tiết, chuyên sâu, giải quyết cho từng trường hợp vướng mắc pháp lý cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ thông qua một trong các phương thức sau:

Gọi đến số hotline: 0925.109.888

Gửi E-mail về hòm thư: hoangthanh.law.bds@gmail.com

Đến trực tiếp văn phòng Công ty Luật Hoàng Thành tại địa chỉ: tòa W1 Vinhomes West Point, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội