CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Quý Khách hàng (Sau đây gọi là “Bạn”) trong quá trình tiếp cận, sử dụng dịch vụ rất quan tâm đến việc sử dụng, bảo mật thông tin đã cung cấp. Vấn đề “Bảo mật thông tin Khách hàng” cũng chính là một trong những nét đặc thù của nghề luật sư, là một trong những yếu tố tạo nên uy tín và sự thành công của Luật Hoàng Thành. Đến với Luật Hoàng Thành, Chúng tôi cam kết bảo mật toàn bộ thông tin, dữ liệu nhận được từ Bạn, không cung thông tin cho bên thứ ba dưới mọi hình thức. Chúng tôi xin cam kết bảo vệ tuyệt đối thông tin của Quý Khách hàng thông qua các chính sách sau:

Thứ nhất, những thông tin, dữ liệu Bạn cung cấp chỉ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của Bạn, đưa ra những ý kiến tư vấn pháp lý‎ phù hợp cho từng vụ việc, nâng cao chất lượng dịch vụ và liên lạc với Bạn khi cần.

Thứ hai, Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin, dữ liệu của Bạn cho bên thứ ba dưới mọi hình thức trừ những trường hợp cụ thể sau đây:

– Để bảo vệ Luật Hoàng Thành và các bên thứ ba khác: Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của Chúng tôi và các bên thứ ba khác;

– Theo yêu cầu phù hợp với pháp luật Việt Nam từ một cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc khi Chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu của pháp l‎uật;

– Trong những trường hợp còn lại, Chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Bạn khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ phía Bạn.

Thứ ba, trong trường hợp có bất kỳ sự thay đổi nào trong chính sách bảo mật, Chúng tôi sẽ thông báo trên website http://luathoangthanh.vn và gửi tới cơ quan chức năng theo quy định.

Rất mong được hợp tác và nhận được sự tin tưởng của Quý khách hàng.