Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn pháp lý

Hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp Khách hàng soạn thảo hồ sơ, giấy tờ để giải quyết vụ việc trong các lĩnh vực đất đai-nhà ở, đầu tư-doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ,…

Đại diện ngoài tố tụng

Đại diện Khách hàng giải quyết các công việc có liên quan mà Luật Hoàng Thành đã nhận theo phạm vi, nội dung được ghi trong Hợp đồng dịch vụ đã ký kết

Tranh tụng

Luật sư của Công ty tham gia tố tụng để bảo vệ tối đa quyền, lợi ích hợp pháp cho Khách hàng.

Dịch vụ khác

Ngoài ba dịch vụ chính và chủ yếu nêu trên, Luật Hoàng Thành còn cung cấp các dịch vụ pháp lý khác như hỗ trợ Khách hàng trong việc thực hiện thủ tục hành chính, hoàn thiện hồ sơ, giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp khiếu nại; dịch thuật; xác nhận các giấy tờ, giao dịch,…