Một số lưu ý khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1.Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi các thông tin mới như sau:

  • Tên doanh nghiệp;
  • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (bao gồm địa chỉ trụ sở, email, số điện thoại, web, fax);
  • Thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ có thêm phần thông tin của các thành viên/Chủ sở hữu Công ty);
  • Vốn điều lệ.

Các trường hợp thay đổi còn lại thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ chỉ cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

2.Các trường hợp Doanh nghiệp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành:

  • Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;
  • Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;
  • Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.