Khi nào cần thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động do nhiều nguyên nhân khác nhau và với mục đích phù hợp với nhu cầu kinh doanh mà doanh nghiệp thường xuyên có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký mà doanh nghiệp đã đăng ký với Phòng Đăng ký kinh doanh/Sở Kế hoạch – Đầu tư trước đó như tên Công ty, người đại diện theo pháp luật, vốn góp, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh,…

Tuy nhiên, không phải toàn bộ các nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đều phải thực hiện Thông báo với các cơ quan chức năng như Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thuế,… nơi Công ty đặt trụ sở. Theo đó, Doanh nghiệp chỉ bắt buộc phải nộp Hồ sơ thông báo/đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi thuộc các trường hợp quy định Chương VI Nghị định 01/2021/NĐ-CP có hiệu lực ngày 04/01/2021, bao gồm:

 • Thay đổi tên Công ty (bao gồm: thay đổi tên bằng tiếng Việt, thay đổi tên tiếng nước ngoài, thay đổi tên viết tắt);
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty (bao gồm: Thay đổi từ TNHH một thành viên sang TNHH hai thành viên trở lên; thay đổi từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần, thay đổi từ Công ty cổ phần thành Công ty TNHH, thay đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty);
 • Thay đổi trụ sở chính của Công ty (cùng quận hoặc khác quận);
 • Thay đổi thông tin số điện thoại, số fax; email, website Công ty;
 • Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
 • Thay đổi vốn điều lệ Công ty (bao gồm thay đổi tăng vốn điều lệ Công ty hoặc thay đổi giảm vốn điều lệ Công ty); Phần vốn góp; Tỷ lệ phần vốn góp;
 • Thay đổi thành viên hợp danh của Công ty hợp danh; Thay đổi thành viên của Công ty TNHH hai thành viên trở lên;
 • Thay đổi thông tin cổ đông là người nước ngoài: Thay đổi cổ đông là người nước ngoài; thay đổi tỷ lệ góp vốn của cổ đông nước ngoài; thay đổi thông tin về Hộ chiếu, Hộ khẩu của cổ đông là người nước ngoài;
 • Thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua;
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty; Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty (bao gồm: thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật; thay đổi chứng minh thư/thẻ căn cước/số hộ chiếu; thay đổi hộ khẩu, chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật);
 • Thay đổi thông tin của chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên: bao gồm chuyển nhượng chủ sở hữu, thay đổi giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu (nếu là pháp nhân), thay đổi thông tin cá nhân của chủ sở hữu (nếu là cá nhân);
 • Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết;
 • Thay đổi thông tin đăng ký thuế: người phụ trách kế toán; thông tin địa chỉ nhận thông báo thuế; …
 • Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty bị tách, Công ty nhận sáp nhập;
 • Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline hoặc gửi email để được chúng tôi hỗ trợ nhanh nhất và kịp thời nhất!