CÓ ĐƯỢC UỶ QUYỀN THỰC HIỆN THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP KHÔNG

Có được uỷ quyền thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp không

Khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp, các chủ thể có thể tự mình tiến hành nộp hồ sơ và thực hiện thủ tục với cơ quan nhà nước hoặc thực hiện việc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác. Việc ủy quyền tạo sự thuận lợi cho các chủ thể khi thực hiện quyền và nghĩa vụ, vừa đảm bảo tiết kiệm thời gian, công sức. Luật Hoàng Thành cập nhập một số thông tin liên quan đến ủy quyền khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp để quý khách hàng tham khảo như sau:

1. Có được uỷ quyền thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp không

Việc ủy quyền khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp cụ thể như sau:

Khoản 1 Điều 3 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký thành lập doanh nghiệp quy định:

“Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi trong thông tin về đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định của Nghị định này.”

Theo đó, có thể hiểu đăng ký thành lập doanh nghiệp là việc người thành lập công ty, doanh nghiệp đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh về các thông tin doanh nghiệp dự kiến thành lập hoặc các thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Uỷ quyền thành lập doanh nghiệp cần giấy tờ gì

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp. Tùy thuộc vào đối tượng ủy quyền, kèm theo hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp phải có các văn bản cụ thể như sau:

– Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện, kèm theo hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp phải có:

(1)  Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp;

(2) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, …

Lưu ý: Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

– Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện, Kèm theo hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp phải có:

(1) Bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp;

(2) Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp;

(3) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, …

– Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp thì nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định đối với trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ bài viết có được uỷ quyền thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp không. Để được hỗ trợ tư vấn chi tiết, chuyên sâu, giải quyết cho từng trường hợp vướng mắc cụ thể, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ thông qua các phương thức sau:

Gọi đến số hotline: 0925.109.888

Gửi E-mail về hòm thư: hoangthanh.law.bds@gmail.com

Đến trực tiếp văn phòng Công ty Luật Hoàng Thành tại địa chỉ:Số 15 Phố Nhật Chiêu, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.