Các loại cổ phần của công ty cổ phần

Cổ phần công ty là một trong những hình thức huy động vốn dễ dàng, nhanh chóng với số lượng lớn đối với công ty cổ phần. Cổ phần cũng được chia ra thành nhiều loại khác nhau. Vậy cổ phần là gì? Có các loại cổ phần nào? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này Luật Hoàng Thành mời bạn đọc tham khảo bài viết “Các loại cổ phần của công ty cổ phần”.

1. Cổ phần là gì?

Căn cứ điểm a, khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ phần của công ty cổ phần được hiểu là các phần bằng nhau được chia ra từ vốn điều lệ của công ty. Những cá nhân, tổ chức sở hữu cố phần gọi là các cổ đông.

– Giá trị của mỗi cổ do công ty quyết định và ghi vào cổ phiếu. Mệnh giá cố phẩn có thể khác với giá chào bán cổ phần.

– Cổ phần là căn cứ pháp lý chứng minh tư cách cổ đông trong công ty cổ phần. Mỗi loại cổ phần tạo cho người sở hữu các quyền và nghĩa vụ pháp lý khác nhau.

2. Phân loại cổ phần

Căn cứ Điều 114, 116, 117, 188 Luật Doanh nghiệp 2020, có các loại cổ phần sau đây:

a) Cổ phần phổ thông

Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Cổ phần phổ thông là loại cổ phần phổ biến nhất trong các loại cổ phần của một công ty cổ phần. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi.

b) Cổ phần ưu đãi

Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Người được mua cổ phần ưu đãi do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Cổ phần ưu đãi gồm những loại sau đây:

– Cổ phần ưu đãi biểu quyết: là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông, số phiếu biểu quyết của môt cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có hiệu lực trong 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi biểu quyết chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

– Cổ phần ưu đãi cổ tức: là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ thức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

– Cổ phần ưu đãi hoàn lại: là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

– Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán quy định.

Để được hỗ trợ tư vấn chi tiết, chuyên sâu, giải quyết cho từng trường hợp vướng mắc pháp lý cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ thông qua một trong các phương thức sau:

Gọi đến số hotline: 0925.109.888

Gửi E-mail về hòm thư: hoangthanh.law.bds@gmail.com

Đến trực tiếp văn phòng Công ty Luật Hoàng Thành tại địa chỉ: tòa W1 Vinhomes West Point, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội