CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ PHẢI LẬP HÀNG THÁNG, QUÝ

các loại báo cáo thuế phải lập hàng tháng, quý

Lập báo cáo thuế là một trong những công việc mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện nghiêm túc và chuẩn xác bởi  báo cáo thuế là cầu nối giữa cơ quan quản lý thuế và doanh nghiệp nhằm giúp cơ quan quản lý thuế nắm bắt tình hình hoạt động hiện tại của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải thực hiện việc lập đầy đủ các loại báo cáo mà pháp luật quy định. Bài viết dưới đây của Luật Hoàng Thành sẽ giải đáp về các loại báo cáo thuế cần phải nộp theo tháng, quý.

 

1. Thuế Giá trị gia tăng (GTGT)

Kê khai theo quý hay theo tháng?

-Những doanh nghiệp mới thành lập thì được lựa chọn kê khai thuế GTGT theo quý (sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng sẽ dựa vào doanh thu để xác định).

-Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống thì được kê khai theo quý (Nếu lớn hơn 50 tỷ thì phải kể khai theo tháng).

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Kê khai theo phương pháp nào?

Kê khai thuế GTGT có 2 phương pháp là phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp. Việc lựa chọn phương pháp kê khai dựa trên tiêu chí như sau (Căn cứ theo Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP)

-Những doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu hằng năm từ 1 tỷ đồng trở lên và doanh nghiệp đăng ký tự nguyện thì kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Hồ sơ bao gồm: Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC  ngày 27/05/2015 của Bộ Tài chính.

-Những doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đồng thì kê khai theo phương pháp trực tiếp (trừ trường hợp tự nguyện đăng ký kê khai theo phương pháp khấu trừ).

Hồ sơ bao gồm:

+Nếu kê khai trực tiếp trên giá trị gia tăng: Tờ khai thuế mẫu số 03/GTGT ban hành kèm theo thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/09/2017

+Nếu kê khai trực tiếp trên doanh thu: Tờ khai thuế mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/09/2017

Lưu ý: Dù trong tháng hay quý đó doanh nghiệp phát sinh hay hay không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ thì vân phải nộp từ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế.

2. Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

Căn cứ theo điểm a khoản 1 điều 8 và điểm b khoản 1 điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP nếu doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo tháng thì phải kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng.

Báo cáo thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng gồm: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu theo mẫu số 05/KK – TNCN trong thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Lưu ý:

-Nếu trong tháng hoặc quý đó doanh nghiệp không trả lương cho bất kỳ 1 nhân viên nào thì không phải nộp tờ khai tháng/quý đó

-Nếu có trả lương thì dù có phải nộp thuế hay không phải nộp thuế TNCN thì vẫn phải nộp Tờ khai thuế TNCN tháng/quý đó

-Nếu doanh nghiệp có sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì hàng quý phải làm báo cáo sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

3. Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Thuế TNDN là loại thuế có trực thu đánh trực tiếp vào phần thu nhập khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng nộp thuế. Thông thường để kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp thì cần cung cấp đầy đủ các loại chứng từ liên quan trong năm thì mới đủ điều kiện làm báo cáo thuế. Báo cáo thuế TNDN thường được kê khai theo quý. Theo thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, doanh nghiệp kê khai thuế TNDN theo quý chỉ cần kê khai số tiền tạm tính phát sinh.

Trong trường hợp khoản tiền tạm nộp có sự chênh lệch với khoản tiền quyết toán lớn hơn 20% thì doanh nghiệp phải nộp bổ sung số còn thiếu so với số quyết toán vào ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4.

Trong trường hợp khoản tiền tạm nộp có sự chênh lệch với khoản tiền quyết toán nhỏ hơn 20% thì doanh nghiệp phải nộp khoản tiền chênh lệch ấy từ ngày tạm nộp thuế tới ngày hết hạn nộp thuế.

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Theo quy định của pháp luật, đa số những doanh nghiệp cần thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Kê khai những hóa đơn đã sử dụng của một công ty, tổ chức thường được làm báo cáo theo quý.

Một số lưu ý khi nộp Báo cáo sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp:

-Toàn bộ doanh nghiệp đang hoạt động cần nộp báo cáo hóa đơn sử dụng kể cả với doanh nghiệp mới thành lập.

-Trong kỳ nếu doanh nghiệp phát sinh hóa đơn cần sử dụng thì doanh nghiệp cần làm báo cáo sử dụng hóa đơn đó.

-Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập chưa có thông báo phát hành hóa đơn thì không cần làm báo cáo sử dụng hóa đơn.

 

Trên đây là một số thông tin về các loại báo cáo thuế phải nộp hàng tháng, quý. Để được hỗ trợ tư vấn chi tiết, chuyên sâu, giải quyết cho từng trường hợp vướng mắc pháp lý cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ thông qua một trong các phương thức sau:

Gọi đến số hotline: 0925.109.888

Gửi E-mail về hòm thư: hoangthanh.law.bds@gmail.com

Đến trực tiếp văn phòng Công ty Luật Hoàng Thành tại địa chỉ: Số 15, phố Nhật Chiêu, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội