THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ?

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư là loại giấy tờ quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Khi có phát sinh những thay đổi trong dự án đầu tư làm thay đổi thông tin cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư để tránh bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Vậy cụ thể thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư sẽ tiến hành như thế nào? Trong bài viết sau đây Luật Hoàng Thành sẽ làm rõ câu hỏi trên.

1. Khái niệm Giấy chứng nhận đầu tư

Theo khoản 11 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 “Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư”.

Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Các trường hợp phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

-Thay đổi tên dự án đầu tư;

-Thay đổi nhà đầu tư; tên, địa chỉ, thông tin của nhà đầu tư;

-Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng trong dự án đầu tư;

-Thay đổi, chuyển nhượng dự án đầu tư;

-Thay đổi về mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;

-Thay đổi vốn góp/phần vốn góp (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động từ bên ngoài);

-Thay đổi tiến độ góp và huy động vốn của dự án đầu tư;

-Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

-Thay đổi hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có)

-Thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư (Lưu ý: Theo khoản 4 Điều 41 Luật đầu tư 2020 thì trong trường hợp dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu, trừ một số trường hợp được quy định tại khoản này).

3. Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

3.1. Đối với dự án không phải cấp chủ trương đầu tư

Hồ sơ (1 bộ) bao gồm:

-Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

-Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện tại

-Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

-Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư khi điều chính các vấn đề của dự án đầu tư như địa điểm thực hiện, quy mô dự án,…

-Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ, e khoản 1 Điều 33 Luật đầu tư 2020 liên quan đến nội dung điều chỉnh.

3.2. Đối với dự án phải cấp chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư trước khi thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư phải tiến hành thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư chấp thuận thì mới được thay đổi.

Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thay đỏi Giấy chứng nhận đầu tư với bộ hồ sơ như mục 3.1.

  1. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư

Theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện như sau:

-Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ với đầy đủ chứng từ, giấy tờ như trình bày tại Mục 3

-Bước 2: Nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ tại Cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Thông tin về Cơ quan có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư được in trên cùng bên trái của giấy chứng nhận hoặc ở phần con dấu xác nhận.

-Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và tiến hành xem xét tính hợp lệ của hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Giấy chứng nhận đầu tư đã điều chỉnh cho nhà đầu tư. Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ, Cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư (có nêu rõ lý do) để yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Trong trường hợp việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư làm thay đổi thông tin liên quan trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Nhà đầu tư phải làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020.

 

Trên đây là một số thông tin thủ tục điều chính Giấy chứng nhận đầu tư. Để được hỗ trợ tư vấn chi tiết, chuyên sâu, giải quyết cho từng trường hợp vướng mắc pháp lý cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ thông qua một trong các phương thức sau:

Gọi đến số hotline: 0925.109.888

Gửi E-mail về hòm thư: hoangthanh.law.bds@gmail.com

Đến trực tiếp văn phòng Công ty Luật Hoàng Thành tại địa chỉ: Số 15, phố Nhật Chiêu, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội