Thủ tục thuận tình ly hôn

THỦ TỤC THUẬN TÌNH LY HÔN

 1. Hồ sơ:
 • Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự về việc thuận tình ly hôn (có chữ ký của cả hai vợ chồng);
 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản chính);
 • Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu của vợ và chồng;
 • Bản sao sổ hộ khẩu của vợ và chồng
 • Trích lục giấy khai sinh của con (nếu có);
 • Các giấy tờ chứng minh về tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở… (nếu có)

Các giấy tờ chứng minh khoản nợ chung (nếu có)

(Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại tòa án hoặc gửi qua đường bưu điện)

 1. Thẩm quyền giải quyết:

Căn cứ Khoản 2 Điều 29 Điều 35; Điểm h Khoản 2 Điều 39 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 thì  thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của vợ hoặc chồng.

Trường hợp có yếu tố nước ngoài thì Tòa án nhân dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương giải quyết.

 1. Trình tự, thủ tục:

Bước 1: Nộp đơn trực tiếp hoặc qua đường dịch vụ bưu chính đến Tòa án

Khi nộp Đơn sẽ nhận được Biên bản giao nhận tài liệu có chữ ký xác nhận của người tiếp nhận – thư ký tòa án/bộ phận hành chính tư pháp, nếu không có thì yêu cầu người tiếp nhận cung cấp.

Bước 2: Nộp lệ phí và thụ lý đơn yêu cầu

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán giải quyết.
 • Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu thì Thẩm phán yêu cầu người yêu cầu sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu
 • Trường hợp xét thấy đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo đã đủ điều kiện thụ lý, Thẩm phán được phân công sẽ ra thông báo về việc nộp lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự. Thời hạn nộp lệ phí này là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Tạm ứng lệ phí: 200.000 VNĐ
 • Đơn yêu cầu được thụ lý khi người yêu cầu nộp cho Tòa án biên lai thu tiền lệ phí.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu, Tòa án thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc đã thụ lý đơn yêu cầu.

Bước 3: Tòa án chuẩn bị xét đơn yêu cầu và mở phiên họp công khai để giải quyết việc yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn.

Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu là 01 tháng, kể từ ngày thụ lý. Trong thời gian chuẩn bị này, Tòa án phải ra quyết định mở phiên họp giải quyết và tiến hành mở phiên họp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định.

Bước 4: Toà án ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn.

Quan hệ hôn nhân chấm dứt kể từ ngày quyết định công nhận thuận tình ly hôn có hiệu lực pháp luật.