Thủ tục đăng ký tạm trú

1. Căn cứ pháp lý

Luật Cư trú 2020

– Nghị định 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú

– Thông tư 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú

2. Điều kiện đăng ký tạm trú

Căn cứ Điều 27 Luật Cư trú 2020, công dân sẽ được đăng ký tạm trú khi đáp ứng điều kiện như sau:

– Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đăng ký thương trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên.

– Thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần.

– Nơi đăng ký tạm trú không thuộc trường hợp không được đăng ký tạm trú theo quy định tại Điều 23 Luật Cư trú 2020.

3. Hồ sơ đăng ký tạm trú

Căn cứ khoản 1 Điều 28 Luật Cư trú 2020 và Điều 5 Nghị định 62/2021/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký tạm trú gồm:

– Tờ khai thay đổi thông tin cư trú theo mẫu CT01 kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA (đối với người đăng ký tạm trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản).

– Một trong các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp như:

+ Giấy tờ, tài liệu chứng nhận về quyền sử đụng dất, quyền sở hữu nhà hoặc tài sản gắn liền với đất do cơ quan có thẩm quyền cấp (trong đó có thông tin về nhà ở).

+ Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về hóa giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

+ Hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở, đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán;

+ Giấy tờ về mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và nhà ở;

+ Giấy tờ về giao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cấp nhà ở, đất ở cho cá nhân, hộ gia đình;

+ Giấy tờ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu không có một trong các giấy tờ nêu trên;

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp là văn bản cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ của cơ quan, tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và nhà ở;

+ Giấy tờ của cơ quan, tổ chức do thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu chứng minh về việc được cấp, sử dụng nhà ở, chuyển nhượng nhà ở, có nhà ở tạo lập trên đất do cơ quan, tổ chức giao đất để làm nhà ở (đối với nhà ở, đất thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức).

4. Thủ tục đăng ký tạm trú

Hiện nay, bạn có thể thực hiện đăng ký tạm trú trực tiếp tại Công an cấp xã, phường, thị trấn hoặc đăng ký tạm trú online trên Cổng dịch vụ quản lý cư trú.

4.1. Thủ tục đăng ký tạm trú trực tiếp tại Công an cấp xã

Bước 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã, phường, thị trấn nơi dự kiến đăng ký tạm trú.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu với các quy định của pháp luật về cư trú.

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.

– Trường hợp hồ sơ đỷ điều kiện nhưng thiếu thành phần hồ sơ hoặc biểu mẫu; giấy tờ kê khai chưa đúng; chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thù không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho công dân và nêu rõ lý do.

Bước 3. Nộp lệ phí đăng ký cư trú căn cứ theo quy định của từng địa phương.

Bước 4: Nhận kết quả

– Trường hợp được giải quyết đăng ký tạm trú: Nộp lệ phí và nhận hồ sơ; kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu; đối chiếu các thông tin được ghi trong sổ tạm trú; giấy tờ khác và ký nhận vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu (ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm nhận kết quả).

– Trường hợp không giải quyết đăng ký tạm trú: Nhận lại hồ sơ đã nộp; kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ; nhận văn bản về việc không giải quyết đăng ký tạm trú và ký nhận (ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm nhận văn bản và hồ sơ đăng ký cư trú đã nộp) vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu.

Thời gian trả kết quả: theo ngày hẹn trên giấy biên nhận.

Thời gian giải quyết thủ tục: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

4.2. Thủ tục đăng ký tạm trú online

Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch vụ công quản lý cư trú tại địa chỉ

https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/

Bước 2: Đăng nhập tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trường hợp chưa có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thì phải đăng ký để tạo tài khoản.

Bước 3: Chọn mục Đăng ký tạm trú

Bước 4: Khai báo đầy đủ thông tin trên trang Khai báo tạm trú (Các mục có dấu (*) là những mục bắt buộc phải điền đầy đủ)

Bước 5: Lưu và gửi hồ sơ.

Để được hỗ trợ tư vấn chi tiết, chuyên sâu, giải quyết cho từng trường hợp vướng mắc pháp lý cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ thông qua một trong các phương thức sau:

Gọi đến số hotline: 0925.109.888

Gửi E-mail về hòm thư: hoangthanh.law.bds@gmail.com

Đến trực tiếp văn phòng Công ty Luật Hoàng Thành tại địa chỉ: tòa W1 Vinhomes West Point, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội