GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP CÓ ĐƯỢC MỞ LẠI KHÔNG

Giải thể doanh nghiệp có được mở lại không

Dưới tác động của nền kinh tế thị trường, việc doanh nghiệp muốn chấm dứt hoạt động kinh doanh là một hiện tượng tất yếu. Để tạo cơ sở pháp lý giúp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp và giảm thiểu tối đa những hệ lụy về mặt kinh tế – xã hội, pháp luật các quốc gia nói chung và pháp luật Việt Nam nói riêng đều quan tâm và xây dựng chế định về giải thể doanh nghiệp. Tuy nhiên trên thực tế sau khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp lại có nhu cầu mở lại vậy thì giải thể doanh nghiệp có được mở lại không? Qua bài viết dưới đây, Luật Hoàng Thành sẽ giải đáp thắc mắc trên cho doanh nghiệp tham khảo.

Hiện nay, việc giải thể doanh nghiệp có được mở lại không được quy định như sau: Khi đã làm thủ tục thông báo giải thể nhưng chưa hoàn tất đóng mã số thuế có thể thực hiện mở lại theo quy định.

Tại khoản 1 Điều 40 Luật Quản lý thuế 2019 quy định:

“Điều 40: Khôi phục mã số thuế

1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh nếu được khôi phục tình trạng pháp lý theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì đồng thời được khôi phục mã số thuế.”

Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 18 Thông tư 105/2020/TT-BTC cũng quy định:

“Điều 18. Hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế


2. Hồ sơ khôi phục mã số thuế theo quyết định, thông báo, giấy tờ khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
a) Giao dịch thông báo khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị phụ thuộc của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã.
b) Quyết định của Tòa án hủy bỏ Quyết định tuyên bố cá nhân là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự.”

Do vậy, việc khôi phục lại mã số thuế sẽ theo thông báo khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp do phòng Đăng ký kinh doanh ban hành.

Theo đó, thủ tục khôi phục tình trạng pháp lý doanh nghiệp do hủy bỏ quyết định giải thể sẽ tiến hành theo quy định tại điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 7 điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về việc hủy bỏ quyết định giải thể cụ thể như sau:

“Điều 70. Đăng ký giải thể doanh nghiệp đối với trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp

Việc giải thể doanh nghiệp có được mở lại không quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

7. Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể quy định tại Điều 208 Luật Doanh nghiệp và Phòng Đăng ký kinh doanh chưa chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp không tiếp tục thực hiện giải thể, doanh nghiệp gửi thông báo về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải thông báo và nghị quyết, quyết định về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và gửi thông tin huỷ bỏ nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế.” 

Như vậy, theo quy định này trường hợp công ty đang làm thủ tục giải thể mà muốn tiếp tục hoạt động sẽ thực hiện hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể tại phòng đăng ký kinh doanh hồ sơ gồm:

  • Thông báo về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể
  •  Biên bản họp, quyết định (tùy loại hình công ty)
  •  Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục kèm theo giấy tờ pháp lý của người thực hiện thủ tục

Sau khi thực hiện thủ tục này tại phòng Đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp không cần thực hiện thủ tục tại cơ quan thuế. Việc khôi phục mã số thuế sẽ do cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh liên thông thực hiện. Cụ thể tại khoản 3 Điều 19 Thông tư 105/2020/TT-BTC quy định:

“Điều 19. Xử lý hồ sơ khôi phục mã số thuế và trả kết quả

3. Khi cơ quan thuế nhận được giao dịch khôi phục tình trạng pháp lý đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế, cơ quan thuế thực hiện khôi phục mã số thuế cho người nộp thuế ngay trong ngày nhận được giao dịch.”

Trên đây là toàn bộ thông tin về giải thể doanh nghiệp có được mở lại không mà khách hàng có thể tham khảo. Để được hỗ trợ tư vấn chi tiết, chuyên sâu, giải quyết cho từng trường hợp vướng mắc pháp lý cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ thông qua một trong các phương thức sau:

Gọi đến số hotline: 0925.109.888

Gửi E-mail về hòm thư: hoangthanh.law.bds@gmail.com

Đến trực tiếp văn phòng Công ty Luật Hoàng Thành tại địa chỉ:Số 15 Phố Nhật Chiêu, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.