ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

Luật Đất đai 2013 quy định hộ gia đình, cá nhân nếu đáp ứng đủ điều kiện sẽ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp. Vậy điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp là gì? Mời Quý bạn đọc tham khải bài viết sau đây của Luật Hoàng Thành:

1. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

Căn cứ khoản 1 Điều 168, khoản 1 Điều 188, Điều 190 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Hộ gia đình, cá nhân được chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 Luật Đất đai 2013 và khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013);

– Đất không có tranh chấp Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật;

– Trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

– Sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao đất, do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác;

Khi đủ những điều kiện như trên, hộ gia đình, cá nhân được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp tiến hành, nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của của pháp luật tại UBND cấp xã/ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

2. Trường hợp không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 191 Luật Đất đai 2013 những trường hợp không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cụ thể như sau:

– Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

– Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

– Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Trên đây là toàn bộ bài viết về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp mà Quý Khách hàng có thể tham khảo. Để được hỗ trợ tư vấn chi tiết, chuyên sâu, giải quyết cho từng trường hợp vướng mắc cụ thể, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ thông qua các phương thức sau:

Gọi đến số hotline: 0925.109.888

Gửi E-mail về hòm thư: hoangthanh.law.bds@gmail.com

Đến trực tiếp văn phòng Công ty Luật Hoàng Thành tại địa chỉ:Số 15 Phố Nhật Chiêu, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.