Dịch vụ pháp lý về đất đai

Đất đai, nhà ở là tài sản có giá trị cao nên những vụ việc về đất đai và tài sản gắn liền với đất thường khó giải quyết. Hơn nữa, đất đai là loại tài sản có nguồn gốc sử dụng kéo dài trong khi các văn bản pháp luật liên tục thay đổi qua từng thời kỳ và còn những bất cập, chồng chéo nên việc áp dụng các quy định pháp luật đất đai vào thực tiễn gặp khó khăn, vướng mắc. Chính vì vậy, để tránh được những rủi ro, giải quyết các vấn đề khi phát sinh tranh chấp về đất đai, yêu cầu cần có một dịch vụ tư vấn, một đơn vị có chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu quy định pháp luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Và Luật Hoàng Thành chính là giải pháp tối ưu Quý Khách hàng nên lựa chọn.

Dịch vụ pháp lý về đất đai của Luật Hoàng Thành bao gồm:

(1) Tư vấn, thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai như đăng ký cấp sổ lần đầu, đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất,…

(2) Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ Quý Khách hàng trong các giao dịch liên quan đến đất đai như tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng, thế chấp,…quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất

(3) Các vấn đề đất đai khác: tranh chấp về đất đai; thu thập tài liệu, dữ liệu đất đai;…

Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline hoặc gửi email để được chúng tôi hỗ trợ nhanh nhất và kịp thời nhất!