Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp

Hoạt động kinh doanh, thương mại (bao gồm: mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác) là hoạt động diễn ra thường xuyên, liên tục tại các doanh nghiệp. Việc hiểu biết, sử dụng pháp luật một cách “thông minh” trong hoạt động thương mại sẽ giúp doanh nghiệp có được những lợi thế vượt trội, tạo hiệu quả kinh doanh tối đa với chi phí rủi ro tối thiểu. Thế nhưng, rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc hiểu, áp dụng quy định của pháp luật kinh doanh thương mại mà cần đến sự trợ giúp của những chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm. Khi đó, sử dụng dịch vụ pháp lý (pháp chế thuê ngoài, luật sư nội bộ) trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại của tổ chức luật có kinh nghiệm – như Công ty Luật Hoàng Thành – là giải pháp hiệu quả.

Phạm vi cung cấp Dịch vụ pháp lý Đầu tư Doanh nghiệp bao gồm:

  • Tư vấn Doanh nghiệp: Thành lập doanh nghiệp; Quản trị nội bộ, quản trị nhân sự; Tư vấn thuế; M&A doanh nghiệp.
  • Tư vấn pháp lý thường xuyên: Rà soát, đánh giá tính pháp lý và đề xuất hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu nội bộ của doanh nghiệp; Tư vấn, soạn thảo, rà soát và đại diện đàm phán các hợp đồng/ giấy tờ giao dịch;…
  • Tư vấn Đầu tư nước ngoài: Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; Đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài;
  • Tư vấn Dự án: Lập dự án; Giấy phép thực hiện Dự án; Mua bán, chuyển nhượng Dự án.
  • Tư vấn Sở hữu trí tuệ: Đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp (nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp); Bảo hộ quyền tác giả; Nhượng quyền thương mại.