Tiền lương của người lao động năm 2022 thay đổi như thế nào?

Tiền lương của người lao động năm 2022 thay đổi như thế nào?

Tiền lương của người lao động đang là vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm, nhất là trong thời kỳ dịch bệnh như hiện nay. Vậy liệu năm 2022, tiền lương của người lao động sẽ như thế nào?

1. Sự thay đổi về lương tối thiểu vùng

Do ảnh hưởng của dịch bệnh đang ngày càng lớn, các doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn. Trong năm 2021, mức lương tối thiểu vùng không tăng. Còn đối với năm 2022 thì chưa có một câu trả lời chính thức nào mang tính chính thức. Tuy nhiên có một tín hiệu đáng mừng là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 1517 gửi các địa phương. Công văn yêu cầu rà soát tình hình triển khai thực hiện mức lương tối thiểu trên địa bàn. Vì vậy, hi vọng là năm 2022 sẽ tăng mức lương tối thiểu vùng là có cơ sở.

Yếu tố dịch bệnh sẽ là cơ sở để đề xuất với Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu. Bởi lẽ, dịch bệnh gây ra nhiều khó khăn với doanh nghiệp và người lao động thì cũng bị ảnh hưởng không ít. Có thể năm 2022 mức lương này sẽ tăng.

Nếu như mức lương tối thiểu vùng tăng, người lao động sẽ được hưởng lợi ích. Thứ nhất, họ được tăng lương nếu như mức lương đang ở dưới mức tối thiểu. Thứ hai, tăng tiền lương ngừng việc. Ngoài ra còn tăng mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…

2. Những thay đổi về tiền lương của người lao động từ 01/7/2022

Vì yếu tố dịch bệnh nên việc cải cách tiền lương đã bị lùi lại vào 01/07/2022. Trước đó, Nghị quyết 27/NQ-TW của Bộ Chính trị đã được triển khai từ đầu năm 2021.

Những thay đổi về tiền lương được quy định trong Nghị quyết 27/NQ-TW

– Tiền lương tối thiểu vùng theo giờ được bổ sung.

– Đối với các ngành nghề Nhà nước công bố sẽ có mức tiền lương bình quân.

– Đối với doanh nghiệp Nhà nước, sẽ khoán chi phí tiền lương gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đến năm 2025 và từ đến năm 2030, sẽ giao khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

– Các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên về cơ chế tiền lương. Chi đầu tư được tự chủ theo kết quả hoạt động như doanh nghiệp.

– Mức lương của người lao động làm công việc thừa hành, phục vụ trong cơ quan Nhà nước thay đổi. Theo đó, họ không còn được áp dụng bảng lương của công chức, viên chức như hiện nay. Họ sẽ phải ký hợp đồng lao động và thực hiện chế độ tiền lương như mọi người lao động trong doanh nghiệp…

Có thể nói năm 2022 sẽ là năm đáng mong chờ về sự thay đổi mức lương cho người lao động.