THỦ TỤC THÔNG BÁO HUỶ BỎ NGHỊ QUYẾT,  QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP 2023

Thủ tục thông báo huỷ bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, tuy nhiên trong thời gian làm thủ tục giải thể doanh nghiệp quyết định không giải thể nữa thì thủ tục thông báo huỷ bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp được thực hiện như nào? mời Quý bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của Luật Hoàng Thành.

1. Muốn yêu cầu thông báo hủy bỏ nghị quyêt, quyết định giải thể doanh nghiệp thì đến đâu?

Theo quy định tại Mục 2 Phần A Thủ tục ban hành kèm theo Quyết định 855/QĐ-BKHĐT 2021 thì phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính là cơ quan thực hiện đăng tải thông báo về việc hủy bỏ nghị quyêt, quyết định giải thể doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp,

Đồng thời thực hiện khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và gửi thông tin huỷ bỏ nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế.

Theo đó, khi muốn yêu cầu thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp thì có thể gửi yêu cầu đến phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

2. Thủ tục thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp năm 2023?

Căn cứ theo quy định tại Mục 2 Phần A Thủ tục ban hành kèm theo Quyết định 855/QĐ-BKHĐT 2021, hồ sơ thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp bao gồm những giấy tờ, tài liệu sau:

*Trường hợp đăng ký trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính:

– Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể quy định tại Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020 và Phòng Đăng ký kinh doanh chưa chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp không tiếp tục thực hiện giải thể, doanh nghiệp gửi thông báo về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải thông báo về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và gửi thông tin huỷ bỏ nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế.

*Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

– Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

– Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

– Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

– Người nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của người ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

– Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

– Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

 

Trên đây là một số thông tin về thủ tục thông báo huỷ bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp mà Quý bạn đọc có thể tham khảo. Để được hỗ trợ tư vấn chi tiết, chuyên sâu, giải quyết cho từng trường hợp vướng mắc pháp lý cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ thông qua một trong các phương thức sau:

Gọi đến số hotline: 0925.109.888

Gửi E-mail về hòm thư: hoangthanh.law.bds@gmail.com

Đến trực tiếp văn phòng Công ty Luật Hoàng Thành tại địa chỉ:Số 15 Phố Nhật Chiêu, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội