Thủ tục thay đổi trụ sở khác tỉnh

Doanh nghiệp khi thay đổi trụ sở chính từ tỉnh này sang tỉnh khác cần thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật, bao gồm:

– Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đang đặt trụ sở.

– Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới.

Nội dung chi tiết các thủ tục pháp lý nêu trên như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật Doanh nghiệp 2020;

– Luật Quản lý thuế 2019;

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn đăng ký thuế;

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 17/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

2. Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế bao gồm:

– Mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.

– Giấy giới thiệu và CCCD/CMND/Hộ chiếu của người được giới thiệu trong trường hợp không phải người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nộp hồ sơ.

Trình tự thực hiện: doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới cơ quan thuế quản lý nơi doanh nghiệp đang đặt trụ sở.

Thời gian giải quyết:

Căn cứ khoản 2 Điều 11 Thông tư 105/2020/TT-BTC, thời gian giải quyết hồ sơ được quy định như sau:

– Đối với doanh nghiệp phải kiểm tra tại trụ sở trước khi chuyển địa điểm: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế công bố biên bản, kết luận kiểm tra (đối với hồ sơ thuộc diện phải kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế);

– Đối với doanh nghiệp không phải kiểm tra tại trụ sở trước khi chuyển địa điểm: không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế.

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 10 Thông tư 105/2020/TT-BTC, sau khi nhận được kết quả là thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm của cơ quan thuế nơi đang đặt trụ sở (Mẫu 09-MST) thì doanh nghiệp tiến hành tực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo nội dung tại Mục 3 bài viết này.

3. Thủ tục thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh

Căn cứ khoản 2 Điều 47, Nghị định 01/2021/NĐ-CP, Hồ sơ đăng ký thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp gồm:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục II-1 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

– Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

– Giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền cho cá nhân) hoặc Hợp đồng dịch vụ kèm giấy giới thiệu (trong trường hợp uỷ quyền cho tổ chức) và CCCD/CMND/Hộ chiếu của người được uỷ quyền/giới thiệu.

Trình tự thực hiện: doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới hoặc qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Để được hỗ trợ tư vấn chi tiết, chuyên sâu, giải quyết cho từng trường hợp vướng mắc pháp lý cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ thông qua một trong các phương thức sau:

Gọi đến số hotline: 0925.109.888

Gửi E-mail về hòm thư: hoangthanh.law.bds@gmail.com

Đến trực tiếp văn phòng Công ty Luật Hoàng Thành tại địa chỉ: tòa W1 Vinhomes West Point, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội