THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN

Thủ tục giải thể doanh nghiệp công ty cổ phần

Giải thể Doanh nghiệp (Công ty cổ phần) là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp. Theo đó chủ doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý để chấm dứt tư cách pháp nhân, chấm dứt các quyền và nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký doanh nghiệp. Vậy trình tự, thủ tục giải thể công ty cổ phần được thực hiện như thế nào? Mời Quý bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của Luật Hoàng Thành để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

1. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Căn cứ Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

– Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

– Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

2. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp, công ty cổ phần

2.1. Thông báo quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ gồm:

– Nghị quyết/Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông;

– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp lần 1 (Theo mẫu tại Phụ lục II-22 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

– Phương án giải quyết nợ (nếu có);

– Văn bản uỷ quyền trong trường hợp uỷ quyền thực hiện thủ tục;

– CMND/CCCD/Hộ chiếu chứng thực của người được uỷ quyền;

2.2. Hồ sơ giải thể nộp tại cơ quan thuế

Hồ sơ gồm:

– Thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế ( Theo Mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo thông tư 105/2020/TT-BTC)

– Nghị quyết/Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông;

– Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế (Theo Mẫu số 15/BB-BKD ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC;

– Giấy giới thiệu trong trường hợp người đại diện theo pháp luật không trực tiếp đi nộp hồ sơ;

– CMND/CCCD/Hộ chiếu chức thực của người được giới thiệu;

2.3. Hồ sơ đăng ký giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ gồm:

– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp lần 2 (Theo mẫu tại Phụ lục II-22 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

– Báo cáo thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ;

– Danh sách chủ nợ và người lao động;

– Văn bản uỷ quyền trong trường hợp uỷ quyền thực hiện thủ tục;

– CMND/CCCD/Hộ chiếu chứng thực của người được uỷ quyền

3. Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp, công ty cổ phần

Bước 1: Thông báo việc giải thể doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể quy định tại khoản 1 Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế.

Bước 2: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế và hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Bước 3: Sau khi thanh toán hết các khoản nợ và được cơ quan thuế cấp thông báo về việc người nộp thuế hoàn thành thủ tục giải thể tại cơ quan thuế, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

– Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể của doanh nghiệp và ý kiến phản đối bằng văn bản của bên có liên quan, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

 

Trên đây là bài viết về thủ tục giải thể doanh nghiệp công ty cổ phần. Để được hỗ trợ tư vấn chi tiết, chuyên sâu, giải quyết cho từng trường hợp vướng mắc pháp lý cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ thông qua một trong các phương thức sau:

Gọi đến số hotline: 0925.109.888

Gửi E-mail về hòm thư: hoangthanh.law.bds@gmail.com

Đến trực tiếp văn phòng Công ty Luật Hoàng Thành tại địa chỉ:Số 15 Phố Nhật Chiêu, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội