Thủ tục đơn phương ly hôn

  1. Hồ sơ gồm:

– Đơn Khởi kiện về việc xin ly hôn;

– Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn;

– Bản sao Sổ hộ khẩu của vợ và chồng;

– Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu của vợ và chồng;

– Các giấy tờ chứng minh về tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở (nếu có)…

– Các giấy tờ chứng minh khoản nợ chung (nếu có)

– Trích lục giấy khai sinh của con (nếu có con).

  1. Thẩm quyền giải quyết:

Căn cứ Khoản 1 Điều 28, Điều 35 và Điểm a Khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú là cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trường hợp có yếu tố nước ngoài thì Tòa án nhân dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương giải quyết.

Lưu ý: khi nộp Đơn sẽ nhận được Biên bản giao nhận tài liệu có chữ ký xác nhận của người tiếp nhận – thư ký tòa án/bộ phận hành chính tư pháp, nếu không có thì yêu cầu người tiếp nhận cung cấp.

  1. Trình tự, thủ tục

Bước 1: Nộp đơn trực tiếp tại Tòa án

Khi nộp Đơn sẽ nhận được Biên bản giao nhận tài liệu có chữ ký xác nhận của người tiếp nhận – thư ký tòa án/bộ phận hành chính tư pháp, nếu không có thì yêu cầu người tiếp nhận cung cấp.

Bước 2: Nộp lệ phí và thụ lý đơn yêu cầu

  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán giải quyết.
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Thẩm phán phải ra một trong các quyết định sau: Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện/ Tiến hành thụ lý vụ án.
  • Thẩm phán dự tính số tiền tạm ứng án phí, ghi vào giấy báo và giao cho người khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí
  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu, Tòa án thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án.

Bước 3: Tòa án chuẩn bị xét xử để giải quyết vụ án

Thời hạn chuẩn bị xét xử là từ 04-06 tháng, kể từ ngày thụ lý.

Bước 4: Toà án xét xử vụ án và ra bản án.

Quan hệ hôn nhân chấm dứt kể từ ngày Bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật.