Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

1. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Căn cứ khoản 1 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký bao gồm các giấy tờ sau:

– Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

– Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Trong trường hợp uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức thực hiện cần có thêm:

– Uỷ quyền cho cá nhân thực hiện:

+ Văn bản uỷ quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được uỷ quyền.

– Uỷ quyền cho tổ chức thực hiện:

+ Bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

+ Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ thục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.

– Uỷ quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện:

+ Bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Cách thức thực hiện

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện bằng các hình thức sau:

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính.

– Đăng ký trực tuyến trên Công thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

3. Thời gian giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ phản hồi kết quả:

– Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp.

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

– Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do

4. Lệ phí:

– Đối với trường hợp đăng ký trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua Dịch vụ bưu chính: 50.000 đồng/lần.

Đối với trường hợp đăng ký trực tuyến: Miễn phí

Để được hỗ trợ tư vấn chi tiết, chuyên sâu, giải quyết cho từng trường hợp vướng mắc pháp lý cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ thông qua một trong các phương thức sau:

Gọi đến số hotline: 0925.109.888

Gửi E-mail về hòm thư: hoangthanh.law.bds@gmail.com

Đến trực tiếp văn phòng Công ty Luật Hoàng Thành tại địa chỉ: tòa W1 Vinhomes West Point, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội