THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO THUẾ ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO

Thời hạn nộp báo cáo thuế được quy định như thế nào

Theo định kỳ, các kế toán viên sẽ cần thực hiện công việc nộp các loại báo cáo thuế. Tuy nhiên, thông tư, văn bản thuế thay đổi liên tục, dẫn đến dễ xảy ra nhầm lẫn, thiếu sót khi khai báo thuế. Vì vậy, bài viết này của Luật Hoàng Thành sẽ cung cấp đến bạn những thông tin liên quan đến thời hạn nộp báo cáo thuế.

1. Báo cáo thuế là gì?

Báo cáo thuế là một trong những hoạt động có tính chất kê khai các hóa đơn thuế GTGT đầu vào cũng như hóa đơn thuế GTGT đầu ra đối với những hoạt động phát sinh trong quá trình mua hàng, sử dụng dịch vụ.

2. Báo cáo thuế bao gồm loại tờ khai nào?

Theo quy định báo cáo thuế gồm các loại tờ khai như sau

– Thuế giá trị gia tăng (GTGT),

– Thuế thu nhập cá nhân (TNCN),

– Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN),

– Báo cáo tình hình sử dụng các loại hóa đơn.

3. Thời hạn nộp báo cáo thuế

Thời hạn nộp báo cáo thuế được chia thành các giai đoạn như sau:

– Nộp báo cáo thuế tháng: Chậm nhất là ngày 20 đối với tháng tiếp theo liền kề.

– Nộp báo cáo thuế quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo liền kề.

– Nộp báo cáo thuế năm: Chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau liền kề.

– Doanh nghiệp kê khai thuế theo từng đợt phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh.

– Tờ khai quyết toán thuế năm: Chậm nhất là vào ngày thứ 90 tính kể từ ngày kết thúc của năm tài chính. Với trường hợp doanh nghiệp chia tách, sáp nhập hoặc hợp nhất thì có chuyển đổi hình thức sở hữu. Hay bị giải thể, bị chấm dứt hoạt động thì thời hạn nộp báo cáo thuế chậm nhất là vào ngày thứ 45. Thời hạn này được tính kể từ ngày doanh nghiệp có quyết định.

3.1. Báo cáo thuế GTGT

Báo cáo thuế GTGT được thực hiện theo 2 cách: Phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp.

Theo phương pháp khấu trừ gồm những loại giấy tờ quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC như sau:

– Tờ khai thuế GTGT dựa theo mẫu số 01/GTGT.

– Bảng kê các hóa đơn hàng hóa và dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT.

– Bảng kê các hóa đơn hàng hóa và dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT.

– Các loại phụ lục khác (nếu có).

Theo phương pháp trực tiếp thực hiện như sau:

– Trực tiếp theo GTGT. Thực hiện làm tờ khai thuế GTGT dựa theo yêu cầu của mẫu số 03/GTGT.

– Trực tiếp theo doanh thu. Thực hiện làm tờ khai thuế GTGT dựa theo yêu cầu của mẫu số 04/GTGT và bảng kê các hóa đơn hàng hóa và dịch vụ bán ra theo mẫu số 04-1/GTGT.

3.2. Báo cáo thuế TNCN

Các báo cáo thuế TNCN cần chuẩn bị các loại giấy tờ theo Thông tư 80/2021/TT-BTC gồm:

– Tờ khai thuế TNCN theo mẫu số 02/KK-TNCN. Loại tờ khai này dành cho các doanh nghiệp trả tiền lương.

– Tờ khai thuế TNCN theo mẫu số 03/KK-TNCN. Loại tờ khai này dành cho doanh nghiệp thực hiện trả đầu tư vốn hoặc chuyển nhượng chứng khoán.

Cần lưu ý rằng, chỉ thực hiện kê khai thuế TNCN theo tháng. Nếu trong tháng đó có phát sinh số tiền thuế TNCN thì phải nộp trên 50 triệu đồng. Nếu không có phát sinh thì không cần nộp tờ khai. Đồng thời, tờ khai theo mẫu 01/KK-TNCN và tờ khai mẫu 01/KK-SK áp dụng đối với từng loại hình doanh nghiệp hay từng hình thức kinh doanh phù hợp.

3.3. Thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế giá trị gia tăng (nếu có), báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn)

Doanh nghiệp lưu ý dù công ty không phát sinh hóa đơn đầu vào và đầu ra thì đến thời hạn như sau công ty vẫn phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (VAT), báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

– Tờ khai quý 1: Hạn chậm nhất là ngày 30/04;

– Tờ khai quý 2: Hạn chậm nhất là ngày 30/07;

– Tờ khai quý 3: Hạn chậm nhất là ngày 30/10;

– Tờ khai quý 4: Hạn chậm nhất là ngày 30/01 năm sau;

Thời hạn nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (nếu có) không phải nộp tờ khai:

– Quý 1: Hạn chậm nhất là ngày 30/04;

– Quý 2: Hạn chậm nhất là ngày 30/07;

– Quý 3: Hạn chậm nhất là ngày 30/10;

– Quý 4: Hạn chậm nhất là ngày 30/01 năm sau;

Doanh nghiệp tự cân đối mức thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính và sau đó cuối năm tổng hợp doanh thu, chi phí để quyết toán tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm (nếu có)

3.4. Nộp báo cáo tài chính năm

Doanh nghiệp lưu ý dù công ty không phát sinh hoạt động kinh doanh vẫn phải lập và nộp báo cáo tài chính cho năm hoạt động. Hạn nộp chậm nhất báo cáo tài chính năm trước là ngày 30/03 năm sau.

 

Trên đây là một số thông tin về thời hạn báo cáo thuế. Để được hỗ trợ tư vấn chi tiết, chuyên sâu, giải quyết cho từng trường hợp vướng mắc pháp lý cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ thông qua một trong các phương thức sau:

Gọi đến số hotline: 0925.109.888

Gửi E-mail về hòm thư: hoangthanh.law.bds@gmail.com

Đến trực tiếp văn phòng Công ty Luật Hoàng Thành tại địa chỉ: Số 15, phố Nhật Chiêu, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội