THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ HỘ KINH DOANH TẠI CƠ QUAN THUẾ

Thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh tại cơ quan thuế

Trong quá trình hoạt động kinh doanh do nghiều nguyên nhân khác nhau nên hộ kinh doanh phải thay đổi địa chỉ. Vậy, trình tự, thủ tục thay đổi địa chỉ tại cơ quan thuế của hộ kinh doanh được quy định như nào? Mời Quý bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của Luật Hoàng Thành để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

1. Các trường hợp thông báo thay đổi nôi dung đăng ký thuế

Căn cứ quy định tại Điều 10 Thông tư 105/2020/TT-BTC, Có 2 trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế như sau:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế trong trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh cùng quận, huyện, thị xã (Không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp);

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế trong trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh khác quận, huyện, thị xã (Làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp).

Lưu ý: Sau khi thực hiện xong thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến UBND cấp huyện và nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới thì hộ kinh doanh mới thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế.

2. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế trong trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh cùng quận, huyện, thị xã (Không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp):

2.1. Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của hộ kinh doanh

Căn cứ Điều 10 Thông tư 105/2020/TT-BTC, hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của hộ kinh doanh bao gồm:

– Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Theo mẫu số 08-MST 10 Thông tư 105/2020/TT-BTC);

– Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (Bản mới);

– Bản sao chứng thực Thẻ căn cước công dân của chủ hộ kinh doanh.

2.2. Cơ quan thực hiện

– Căn cứ Điều 36 Luật quản lý thuế 2019, cơ quan có thẩm quyền thực hiện là: Chi cục Thuế quản lý trực tiếp nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở kinh doanh.

2.3. Thời hạn xử lý hồ sơ và trả kết quả

Căn cứ theo điểm b, khoản 1, Điều 11 Thông tư 105/2020/TT-BTC, Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của hộ kinh doanh, cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế; đồng thời, ban hành Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế đã cập nhật thông tin thay đổi.

2.4. Kết quả thực hiện thủ tục

– Cập nhật các thông tin thay đổi vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế;

– Đồng thời, ban hành Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế đã cập nhật thông tin thay đổi.

3. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế trong trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh khác quận, huyện, thị xã (Làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp) thì:

3.1. Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của hộ kinh doanh (Làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp)

– Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 10 Thông tư 105/2020/TT-BTC hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của hộ kinh doanh bao gồm:

3.1.1. Tại cơ quan thuế nơi chuyển đi

– Hộ kinh doanh nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (cơ quan thuế nơi chuyển đi). Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cụ thể như sau:

+ Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC hoặc hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo địa chỉ mới (nếu có);

+ Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài trong trường hợp thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.

3.1.2. Tại cơ quan thuế nơi chuyển đến

– Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế, gồm:

+ Văn bản đăng ký chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến mẫu số 30/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC;

+ Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp địa chỉ trên các Giấy tờ này có thay đổi.

Lưu ý: Hộ kinh doanh nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi chuyển đến trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nơi chuyển đi ban hành Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.

3.2. Cơ quan thực hiện

– Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 10 Thông tư 105/2020/TT-BTC Hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi có địa chỉ mới của địa điểm kinh doanh.

3.3. Thời hạn xử lý hồ sơ và trả kết quả

– Tại cơ quan thuế nơi chuyển đi: Trong thời hạn chậm nhất không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của hộ kinh doanh (đối với hồ sơ thuộc diện không phải kiểm tra tại trụ sở hộ kinh doanh), cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc người nộp thuế chuyên địa điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.

– Tại cơ quan thuế nơi chuyển đến: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của hộ kinh doanh, cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế. Đồng thời, ban hành Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế đã cập nhật thông tin thay đổi gửi cho hộ kinh doanh.

3.4. Kết quả thực hiện thủ tục

– Cập nhật các thông tin thay đổi vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế;

– Đồng thời, ban hành Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế đã cập nhật thông tin thay đổi.

 

Trên đây là thông tin về thủ tục thông báo thay đổi nội dung đang ký thuế  trong trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh. Để được hỗ trợ tư vấn chi tiết, chuyên sâu, giải quyết cho từng trường hợp vướng mắc pháp lý cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ thông qua một trong các phương thức sau:

Gọi đến số hotline: 0925.109.888

Gửi E-mail về hòm thư: hoangthanh.law.bds@gmail.com

Đến trực tiếp văn phòng Công ty Luật Hoàng Thành tại địa chỉ: Số 15 Phố Nhật Chiêu, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.