Thanh toán bảo hiểm xã hội một lần

Thanh toán bảo hiểm xã hội một lần

Vấn đề thanh toán bảo hiểm xã hội là một trong những vấn đề được nhiều người lao động quan tâm. Đặc biệt hơn là trường hợp thanh toán bảo hiểm xã hội một lần.

1. Thanh toán bảo hiểm xã hội một lần là gì?

Thanh toán bảo hiểm xã hội một lần ( rút tiền bảo hiểm xã hội một lần) được hiểu là khi người lao động chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí. Tuy vậy,họ không muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội. Trường hợp đó có quyền nhận trợ cấp một lần theo luật bảo hiểm xã hội mới nhất.

2. Căn cứ pháp lý

– Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

– Nghị định 115/2015/NĐ-CP

– Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH

3. Hướng dẫn cách thanh toán bảo hiểm xã hội một lần

Bảo hiểm xã hội một lần được quy định tại Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP. Đây là Nghị định hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Mức tiền lương tháng đóng BHXH để hưởng lương hưu, trợ cấp một lần được quy định. Theo đó, thời gian đóng bảo hiểm của NLĐ sẽ do NSDLĐ quyết định. NLĐ sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

3.1. Hồ sơ hưởng BHXH một lần

Để được nhận trợ cấp BHXH một lần thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và nộp cho BHXH của huyện nơi bạn cư trú. Hồ sơ bao gồm:

– Sổ bảo hiểm xã hội (bản chính);

– Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần của người lao động (Mẫu số 14-HSB, bản chính ban hành kèm theo Quyết định 636/QĐ-BHXH năm 2016);

– CMND/CCCD bản sao.

– Sổ hộ khẩu/ Sổ tạm trú bản sao.

*Lưu ý: Với căn cước công dân và sổ hộ khẩu, bạn cần mang theo bản chính để được đối chiếu.

3.2. Công thức tính mức bình quân tham gia bảo hiểm xã hội:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo quy định tại Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH.

4. Thủ tục rút BHXH một lần

Thủ tục để rút BHXH một lần được quy định như sau:

– Nộp hồ sơ cho tổ chức nơi đóng BHXH. Gồm: Sổ BHXH, Đơn đề nghị hưởng chế độ này, CMND/CCCD, Sổ hộ khẩu/ Sổ tạm trú.

– Thời gian giải quyết là 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp không giải quyết thì sẽ có văn bản trả lời. Trong văn bản sẽ nêu rõ lý do. Căn cư theo Điều 110 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.