Hướng dẫn cách tính phụ cấp độc hại mới nhất đang áp dụng

Hướng dẫn cách tính phụ cấp độc hại mới nhất đang áp dụng

Phụ cấp độc hại mỗi một doanh nghiệp sẽ có một mức khác nhau. Vậy mức phụ cấp này được tính trên cơ sở nào?

1. Phụ cấp độc hại là gì?

Có thể hiểu là mức tiền áp dụng đối với những người lao động làm công việc hoặc làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại, đặc biệt nguy hiểm, độc hại. Đây là khoản phụ cấp mà người sử dụng dành cho người. Mục đích là để bù đắp tổn hại về sức khỏe, tinh thần cho người lao động.

Mỗi ngành nghề, doanh nghiệp sẽ có mức phụ cấp này khác nhau. Bởi lẽ nó phụ thuộc vào tính đặc thù của công việc đó.

2. Cách tính phụ cấp độc hại mới nhất

2.1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức được hưởng phụ cấp theo 4 mức. Đó là: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 so với lương cơ sở. Điều này áp dụng theo quy định của Thông tư số 07/2005/TT-BNV.

Mức lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng, nên phụ cấp tương đương các mức:

– Mức 1= 0,1 x 1,49 triệu đồng= 149.000 đồng/ tháng

– Mức 2: 0,2 x 1,49 triệu đồng = 298.000 đồng/tháng

– Mức 3: 0,3 x 1,49 triệu đồng = 447.000 đồng/tháng

– Mức 4: 0,4 x 1,49 triệu đồng = 596.000 đồng/tháng.

2.2. Đối với người lao động trong công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Cách tính mức phụ cấp này đối với những đối tượng này được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH. Cụ thể tại khoản 1 Điều 11:

Mức phụ cấp đối với nghề, công việc có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Thấp nhất bằng 5%; Cao nhất bằng 10%.

2.3. Mức phụ cấp đối với nghề, công việc có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Đối với trường hợp này thì mức phụ cấp độc hại được quy định: Thấp nhất bằng nhất 7%; Cao nhất bằng 15%.

2.4. Đối với những lao động còn lại

Đối với những lao động không thuộc các trường hợp trên thì theo Điều 102 Bộ luật Lao động năm 2012. Điều này nêu rõ, chế độ phụ cấp và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao động.

Như vậy, phụ cấp mà người lao động được hưởng sẽ phụ thuộc vào công việc họ làm.