GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP CÓ CẦN HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÔNG?

Giải thể doanh nghiệp có cần huỷ hoá đơn điện tử không

Một doanh nghiệp không thể tiếp tục vận hành và tồn tại được nữa với tư cách là một chủ thể kinh doanh sẽ phải giải thể. Việc giải thể sẽ bao gồm nhiều thủ tục khác nhau. Vậy liệu giải thể doanh nghiệp có cần hủy hóa đơn điện tử không? Luật Hoàng Thành sẽ giải đáp cho bạn qua bài viết dưới đây.

1. Giải thể doanh nghiệp có cần hủy hóa đơn điện tử không và hủy trong trong những trường hợp nào?

Để đảm bảo hủy hóa đơn điện tử đúng loại, tránh sai sót, trước tiên bạn cần nắm rõ những quy định liên quan đến việc hủy hóa đơn điện tử.

Theo đó, cần thực hiện hủy hóa đơn khi phát hiện có sai sót thuộc một trong những trường hợp dưới đây. Đồng thời, các đơn vị, tổ chức kinh doanh cũng phải lập hóa đơn điện tử thay thế. Cụ thể gồm:

– Hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, dịch vụ thì phát hiện sai sót về thông tin hiển thị trên hóa đơn.

– Hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng cả người mua lẫn người bán chưa thực hiện kê khai thuế.

Cùng với đó, theo Điểm a, Khoản 1, Điều 21, Thông tư 39/2014/TT-BTC, tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng hóa đơn trong các trường hợp: Tổ chức, hộ, cá nhân được cơ quan thuế chấp thuận ngưng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế) phải dừng việc sử dụng các loại hóa đơn đã thông báo phát hành còn chưa sử dụng.

Còn theo Điểm b, Khoản 2, Điều 29 của Thông tư này: Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

Như vậy, câu trả lời cho việc giải thể doanh nghiệp có cần hủy hóa đơn điện tử không thì khi giải thể công ty cần phải thực hiện hủy toàn bộ hóa đơn của công ty. Tiếp đến sẽ làm công văn gửi lên cơ quan quản lý thuế trực tiếp để xin đóng mã số thuế và giải thể. Đây là thủ tục mang tính chất bắt buộc mà mọi công ty khi giải thể đều phải chủ động thực hiện theo đúng quy định hiện hành, tránh phát sinh những vướng mắc không đáng có.

Trường hợp sau khi giải thể, doanh nghiệp mới tiến hành xử lý những tài sản tồn tại thì sẽ không còn hóa đơn để chứng minh cũng như xuất bán các tài sản đó. Lúc này, doanh nghiệp phải chịu xử phạt do đã vi phạm quy định hủy hóa đơn.

2. Giải thể doanh nghiệp có cần hủy hóa đơn điện tử không và thủ tục tiêu hủy hóa đơn khi giải thể, phá sản công ty cổ phần

Công ty cổ phần có hóa đơn cần tiêu hủy phải tiến hành theo trình tự sau:

– Lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy;

– Thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của doanh nghiệp;

– Các thành viên Hội đồng tiêu hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn gồm:

– Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn;

– Bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

– Biên bản tiêu hủy hóa đơn;

– Thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp tiêu hủy theo Mẫu số 02/HUY-HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn này sẽ được lưu tại công ty. Riêng đối với Thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn thì công ty cổ phần cần lập thành 02 bản, trong đó 01 bản lưu tại công ty và gửi 01 bản đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện tiêu hủy hóa đơn.

Trên đây là một số thông tin về giải thể doanh nghiệp có cần hủy hóa đơn điện tử không. Để được hỗ trợ tư vấn chi tiết, chuyên sâu, giải quyết cho từng trường hợp vướng mắc pháp lý cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ thông qua một trong các phương thức sau:

Gọi đến số hotline: 0925.109.888

Gửi E-mail về hòm thư: hoangthanh.law.bds@gmail.com

Đến trực tiếp văn phòng Công ty Luật Hoàng Thành tại địa chỉ:Số 15 Phố Nhật Chiêu, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội