GIA HẠN VISA CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Gia hạn visa cho người lao động nước ngoài

Khi sử dụng người lao động nước ngoài, ngoài vấn đề về thời hạn của giấy phép lao động, doanh nghiệp còn cần lưu ý về thời hạn visa, thời hạn tạm trú của người lao động nước ngoài. Vì vậy, Luật Hoàng Thành xin gửi tới Quý bạn đọc một số thông tin về gia hạn visa cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

1. Visa là gì

Căn cứ khoản 11 Điều 3 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 quy định như sau:

Thị thực (hay thường gọi là Visa) là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Thị thị có giá trị một lần hoặc nhiều lần và không được chuyển mục đích sử dụng.

Cần phần biệt được giữa Thị thực (Visa) với Hộ chiếu (Passport), cụ thể:

Hộ chiếu là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của một nước cấp cho công dân nước này để xuất, nhập cảnh ra vào nước này và để chứng minh quốc tịch, nhân thân.

Hay nói dễ hiểu, khi người lao động xuất cảnh khỏi nước của họ thì cần phải được cấp hộ chiếu và để được nhập cảnh vào Việt Nam phải được cấp thị thực (hay còn gọi là Visa).

2. Hình thức, ký hiệu, thời hạn của visa

Hình thức của visa

– Thị thực được cấp riêng cho từng người, trừ trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

– Thị thực được cấp vào hộ chiếu hoặc cấp rời.

Ký hiệu trên visa

LĐ1 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác

– LĐ2 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải có giấy phép lao động.

Thời hạn của visa

– Visa ký hiệu LĐ1, LĐ2 có thời hạn không quá 02 năm.

– Thời hạn Visa phải ngắn hơn thời hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế ít nhất 30 ngày.

– Visa hết hạn sẽ được xem xép cấp visa mới.

3. Thủ tục gia hạn visa cho người lao động nước ngoài

Hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị cấp thị thực và gia hạn tạm trú, trong đó nêu rõ: họ tên, ngày sinh, quốc tịch, giới tính, số và ký hiệu hộ chiếu, ngày cấp – hết hạn của hộ chiếu, nghề nghiệp, chức vụ, mục đích nhập cảnh, thời hạn đề nghị gia hạn tạm trú và nhu cầu được cấp thị thực mới của người nước ngoài.

– Hộ chiếu của người nước ngoài (còn giá trị sử dụng trên 30 ngày so với thời gian xin gia hạn tạm trú) và Visa đang sử dụng cần được gia hạn.

– Tờ khai đề nghị cấp thị thực, đề nghị gia hạn tạm trú (theo mẫu NA5 ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA) có xác nhận và dấu của cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài.

– Giấy phép lao động hoặc Giấy xác nhận miễn giấy phép lao động.

– Giấy xác nhận tạm trú của công an địa phương nơi người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, công an tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, công an tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương xem xét gia hạn tạm trú và cấp thị thực mới cho người lao động nước ngoài.

Lưu ý: Thời hạn tạm trú được gia hạn và thời hạn thị thực mới được cấp phù hợp với mục đích nhập cảnh và đề nghị của người sử dụng lao động nước ngoài và có thời hạn không quá 12 tháng, ngắn hơn thời hạn hộ chiếu của người lao động nước ngoài ít nhất 30 ngày.

Trên đây là một số thông tin về việc gia hạn visa cho người lao động nước ngoài mà Quý bạn đọc có thể tham khảo. Để được hỗ trợ tư vấn chi tiết, chuyên sâu, giải quyết cho từng trường hợp vướng mắc cụ thể, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ thông qua các phương thức sau:

Gọi đến số hotline: 0925.109.888

Gửi E-mail về hòm thư: hoangthanh.law.bds@gmail.com

Đến trực tiếp văn phòng Công ty Luật Hoàng Thành tại địa chỉ:Số 15 Phố Nhật Chiêu, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.