ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯA BẤT ĐỘNG SẢN VÀO KINH DOANH

Bất động sản hiện nay đang là thị trường sối động và béo bở mà các nhà đầu tư đang hướng đến. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể gặp nhiều rủi ro trong quá trình đầu tư do không biết hết các điều kiện để đưa tài sản vào giao dịch đặc biệt là đối với tài sản là bất động sản hình thành trong tương lai.

1. Thế nào là bất động sản.

Căn cứ Điều 107 Bộ luật Dân sự năm 2015, bất động sản bao gồm:

“a) Đất đai;

b) Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai;

c) Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng;

d) Tài sản khác theo quy định của pháp luật.”

Bất động sản thì các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh bao gồm:

– Nhà, công trình xây dựng có sẵn của các tổ chức, cá nhân;

– Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của các tổ chức, cá nhân;

– Nhà, công trình xây dựng là tài sản công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đưa vào kinh doanh;

– Các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì được phép kinh doanh quyền sử dụng đất.

2. Điều kiện để giao dịch tài sản được đưa vào kinh doanh

– Đối với nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Phải có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+  Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;

+ Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

– Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;

+ Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

+ Trong thời hạn sử dụng đất.

– Đối với tài sản hình thành trong tương lai, điều kiện để được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật bao gồm:

+ Phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

+ Phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý cấp tỉnh về việc bất động sản hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 26 Luật Nhà ở năm 2014 và Khoản 4 Điều 13 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 thì: “Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà cho người mua, chủ đầu tư có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua trừ trường hợp người mua tự nguyện đi làm thủ tục đề nghị cấp “sổ đỏ”.”

Do vậy người sử dụng đất cần lưu ý về các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh và điều kiện của từng loại bất động sản được phép kinh doanh để có thể để tránh những rủi ro khi thực hiện các giao dịch.

Để được tư vấn chi tiết về điều kiện để đưa bất động sản đối với từng loại tài sản, Quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV LUẬT HOÀNG THÀNH

Địa chỉ: Tòa W1, Vinhomes West Point, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Thành phố Hà Nội;

Điện thoại: 0925 109 888;

Web: luathoangthanh.vn;

Email: hoangthanh.law.bds@gmail.com.