Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân với khoản tiền được nhà nước bồi thường do thu hồi đất không?

1. Khoản tiền được nhà nước bồi thường do thu hồi đất được miễn thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, một số quy định được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 và được bổ sung bởi khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014 quy định như sau:

“Thu nhập được miễn thuế

12. Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.”

Theo đó, những khoản thu nhập trên sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện nay. Trong đó, thu nhập từ khoản bồi thường nhà nước sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

2. Trường hợp bồi thường bằng tiền khi thu hồi đất ở

Căn cứ khoản 1 Điều 79 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

“Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Theo đó, trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở không còn đất ở, nhà ở trong địa bàn có đất bị thu hồi nhưng không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì có thể yêu cầu Nhà nước bồi thường thu hồi đất bằng tiền.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở, nhà ở nhưng vẫn còn đất ở, nhà ở trong địa bàn bị thu hồi đất thì sẽ được Nhà nước bồi thường bằng tiền.

3. Bồi thường bằng tiền do thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

Căn cứ Điều 80 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng; trường hợp không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo thời hạn sử dụng đất còn lại đối với đất sử dụng có thời hạn.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, khi Nhà nước thu hồi đất thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Như vậy, nếu hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở bị nhà nước thu hồi đất thì sẽ được bồi thường bằng tiền theo thời hạn sử dụng đất còn lại đối với đất sử dụng có thời hạn khi mà không còn đất để bồi thường bằng đất.

Để được hỗ trợ tư vấn chi tiết, chuyên sâu, giải quyết cho từng trường hợp vướng mắc pháp lý cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ thông qua một trong các phương thức sau:

Gọi đến số hotline: 0925.109.888

Gửi E-mail về hòm thư: hoangthanh.law.bds@gmail.com

Đến trực tiếp văn phòng Công ty Luật Hoàng Thành tại địa chỉ: tòa W1 Vinhomes West Point, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội